پل پردلیس

جاذبه های طبیعی و حیات وحش

سد تاریخی قاضی لو

قلعه سنگی

کاروانسرای جمال آباد

مقبره محمد باقر خلخالی

مسیر راه شهر آقکند از طریق اتوبان زنجان - تبریز، خروجی اردبیل و آقکند